Nauka pływania

Dobór grup następuje według umiejętności pływackich dziecka.
Podział w nauce pływania prezentuje się następująco:

RACZKI (3-4 lata)*

Kurs nauki pływania rozpoczynający się zajęciami z OZW. Grupa ta na przełomie stycznia/ lutego poprzez stopniowe oswajanie się z rozstaniem z rodzicem, dąży do uzyskania samodzielnego uczestniczenia przez dzieci w zajęciach i opanowanie podstawowych umiejętności pływackich.

Koniki Morskie
Kurs nauki pływania rozpoczynający się zajęciami z dziećmi, które są oswojone z wodą i samodzielnie wejdą na nieckę basenową (preferowany wiek dzieci 3,5-4,5). Dąży do opanowanie podstawowych umiejętności pływackich oraz wstępnej koordynacji do stylu grzbietowego.
Aqua Vida basen
Aqua Vida basen
ROZGWIAZDY kurs dla osób początkujących

Kurs Nauki Pływania z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę samodzielnego pływania w wodzie. Nauka obrotów w wodzie, skoków do wody, nurkowania oraz pływania strzałką.

MEDUZY kurs dla osób oswojonych z wodą

Kurs nauki pływania zorientowany na naukę stylu grzbietowego.

Dzieci doskonalą podstawowe umiejętności ruchowe w wodzie nabyte podczas zajęć OZW 3-4 lata

FOKI kurs doskonalący pływanie grzbietem, uczący pływania kraulem

Kurs Nauki Pływania z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla dzieci zorientowany na doskonalenie stylu grzbietowego oraz naukę stylu dowolnego. Dzieci dopracowują podstawowe umiejętności ruchowe w wodzie nabyte podczas zajęć meduz oraz rozgwiazd. Uczą się koordynacji oddechowej pływania na brzuchu.

ŻABY kurs doskonalący pływanie grzbietem i kraulem, zorientowany na naukę żaby

Kurs Nauki Pływania z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla dzieci zorientowany doskonalenie stylu grzbietowego i dowolnego oraz naukę stylu klasycznego. Dzieci uczą się prawidłowej techniki kończyn dolnych i górnych oraz koordynacji oddechowej.

Aqua Vida basen
Aqua Vida basen
DELFINY kurs doskonalący pływanie trzema stylami, nauczający stylu motylkowego

Kurs nauki pływanie z zakresu nauki i doskonalenie pływania dla dzieci zorientowany na doskonalenie stylu grzbietowego, dowolnego oraz klasycznego oraz naukę stylu motylkowego, pozycji startowych oraz nawrotów. Najbardziej zaawansowana grupa na naszym obiekcie.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zapisać się na zajęcia, użyj przycisku obok

Napisz do nas

13 + 7 =